ประกาศ การขึ้นตำแหน่งตามแผนโครงสร้างแนะนำ
 
 
 
ประกาศ การขึ้นตำแหน่งตามแผนโครงสร้างแนะนำ
   เรียน ท่านสมาชิก
ทางบริษัทได้พัฒนาระบบ "ระบบการขึ้นตำแหน่งตามแผนโครงสร้างแนะนำ" เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดย ตำแหน่งจะปรับขึ้นอัตโนมัติ หลังมีการปิดระบบเพื่อคำนวณและสมาชอกสามารถตรวจสอบได้ในวันถัดไป
เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
 


 
 
Copyright@2015 by Mahboonkrong Thailand. All rights reserved